Моя Музыка
Жасур Умиров (Jasur Umirov)
Исполнитель

Жасур Умиров

Жанр: Зарубежный поп
Треки
Альбомы
Сборники
Похожие исполнители
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Эй кизи (Ey qizi) (2020)
  03:30
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Алам бо лди (Alam bo ldi) (2020)
  03:18
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Аййор киз (Ayyor qiz) (2020)
  03:07
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Катула (Katula) (2020)
  02:48
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Джон джон (Jon-jon) (2020)
  03:36
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Аччик хачил (Achchiq hazil) (2020)
  03:29
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Хафтра то ини кайтар (Hafta to yni qaytar) (2020)
  03:27
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Биламан ранджигансан (Bilaman ranjigansan) (2020)
  03:25
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Джамина араб тилида (Jamila arab tilida) (2020)
  02:49
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Бекин (Bekin) (2020)
  03:23
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Еркак иг ламасин (Erkak yig lamasin) (2020)
  05:29
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Бо лса-бо лса (Bo lsa-bo lsa) (2020)
  04:14
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Капалак (Kapalak) (2020)
  03:52
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Инязда о кидим (Inyazda o qidim) (2020)
  03:07
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Грузин овчилар (Gruzin ovchilar) (2020)
  03:40
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Дилбарим (Dilbarim) (2020)
  03:19
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Биллура (Billura) (2020)
  03:35
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ей йор (Ey yor) (2020)
  03:38
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Айтаман (Aytaman) (2020)
  03:34
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Дарйолар бо ида (Daryolar bo yida) (2020)
  03:23
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Джумагул (Jumagul) (Remix) (2020)
  03:22
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Грузинча (Gruzincha) (2020)
  03:28
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Одамларнииг то и (Odamlarning to yi) (2020)
  03:28
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Мен котлиман (Men qotilman) (2020)
  06:24
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Узбек (O zbek) (2020)
  03:26
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ог алар (Og alar) (2020)
  03:45
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Сендан колган озорлар (Sendan qolgan ozorlar) (2020)
  03:13
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Наргизаксон (Nargizaxon) (2020)
  02:47
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Руксоринг (Ruxsoring) (2020)
  03:51
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Калайсизлар кизлар (Qalaysizlar qizlar) (2020)
  03:32
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ой го залим (Oy go zalim) (2020)
  03:19
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Сен учун (Sen uchun) (2020)
  04:44
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Париж ко чаларида (Parij ko chalarida) (2020)
  03:36
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Оимча (Oyimcha) (2020)
  03:18
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ота (Ota) (2020)
  04:49
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Модный (Modniy) (2020)
  02:54
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Она (Ona) (2020)
  04:11
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Онам (Onam) (2020)
  03:57
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Огры (Ogri) (2020)
  04:00
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  ет бол (Ket bol) (2020)
  03:19
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ойша (Oysha) (Disco Remix) (2020)
  04:06
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Мактуб (Maktub) (2020)
  04:37
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Онаджон (Onajon) (2020)
  03:53
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Лондоннинг го зали (Londonning go zali) (2020)
  03:25
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  О г ри дема (O g ri dema) (2020)
  02:42
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Азербайджан кизи (Ozarbayjon qizi) (2020)
  03:27
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Мерседеслар (Mersedeslar) (2020)
  03:52
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Санамджон (Sanamjon) (2020)
  03:25
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ота она (Ota-ona) (2020)
  05:31
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Лейла (Leyla) (2020)
  03:49
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Сурксон джанома (Surxon janona) (2020)
  03:42
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Шамсия (Shamsiya) (Remix) (2020)
  03:21
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ясанибсиз (Yasanibsiz) (2020)
  03:35
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  ватандур (Vatandur) (2020)
  03:02
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Шамсия (Shamsiya) (2020)
  03:45
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Севса (Sevsa) (2020)
  03:30
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Тушларимга кир (Tushlarimga kir) (2020)
  03:00
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ёмонлама (Yomonlama) (2020)
  03:38
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Сирдарёнинг баликлари (Sirdaryoning baliqlari) (2020)
  03:31
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ксо рланди юрак (Xo rlandi yurak) (2020)
  03:32
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ксондор ака (Xondor aka) (2020)
  03:19
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Юрибманда со рама (Yuribmanda so rama) (2020)
  03:14
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Шамол (Shamol) (2020)
  03:27
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Зорим (Zorim) (2020)
  04:04
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ксанифа (Xanifa) (2020)
  03:12
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Жамиля (Jamilya) (2019)
  03:06
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Гули (Guli) (2019)
  04:13
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ой гузалим (Oy go'zalim) (2019)
  03:40
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ёлвораман (Yolvoraman) (2019)
  03:17
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Йук-йук (Yo'q-yo'q) (2019)
  03:58
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Маша (Masha) (2019)
  03:21
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Узок куттирма (Uzoq kuttirma) (2019)
  03:27
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Тун кечалар (Tun kechalar) (2019)
  03:40
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Сурхон (Surxon) (2019)
  03:43
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Сумалак (Sumalak) (2019)
  03:30
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Арабча (Arabcha) (2019)
  03:56
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Бари-бари (Bari-bari) (2019)
  03:16
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Бир кун (Bir kun) (2019)
  03:40
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Попури (Popuri) (2019)
  05:52
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Париж (Parij) (2019)
  03:38
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Бобой (Boboy) (2019)
  03:23
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Онамга келин керак (Onamga kelin kerak) (2019)
  03:08
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Оиша (Oisha) (2019)
  03:38
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Огалар (Og'alar) (2019)
  03:45
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  На килдим ман (Na qildim man) (2019)
  03:24
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Мушкулда (Mushkulda) (2019)
  03:52
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Кумуш (Kumush) (2019)
  03:20
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Джамила (Jamila) (arabcha) (2018)
  02:49
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Еркатой (Erkatoy) (2018)
  03:23
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Альфия (Alfiya) (2018)
  03:23
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Алам болди (Alam boldi) (2018)
  03:18
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ксорланди юрак (Xorlandi yurak) (2018)
  03:32
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Йок йок (Yoq yoq) (2018)
  03:58
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Огри дема (Ogri dema) (2018)
  02:42
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  На килдим (Na qildim) (2018)
  03:23
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Ксоразмча (Xorazmcha) (2018)
  03:22
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Мария (Mariya) (2018)
  03:55
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Кечир (Kechir) (2018)
  03:58
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Тун (Tun) (2018)
  04:22
 • Жасур Умиров (Jasur Umirov)
  Армон (Armon) (2018)
  03:24
Популярно в вашем городе
Треки
  • Слушать Xolidayboy
  Xolidayboy
  Пожары
  • Слушать Ани Лорак
  Ани Лорак
  Танцы
  • Слушать Аигел
  Аигел
  Пыяла (Пыяла 2020)
  • Слушать Adam
  Adam
  Zhurek
  • Слушать Михаил Шуфутинский and Mia Boyka
  Михаил Шуфутинский and Mia Boyka
  Помада на щеке
  • Слушать Скаттл
  Скаттл
  Я так хочу дышать
  • Слушать Dante
  Dante
  Не набирай
  • Слушать Elman and Ashly
  Elman and Ashly
  Как жаль
  • Слушать Kleo
  Kleo
  Глупая
  • Слушать Asammuell
  Asammuell
  Не пара
  • Слушать Hollyflame
  Hollyflame
  Лето наизусть
  • Слушать Killah and Tmttmf
  Killah and Tmttmf
  Barely Breathing
  • Слушать Graygiv
  Graygiv
  Пустота
  • Слушать Alib
  Alib
  Пустые улицы
  • Слушать Greenjelin
  Greenjelin
  Que Pasa
  • Слушать Poli
  Poli
  Папа
  • Слушать Miravi
  Miravi
  Воля
  • Слушать Ева Власова
  Ева Власова
  Ты счастлива
  • Слушать Stefre Roland and Iriser
  Stefre Roland and Iriser
  Wicked Game
  • Слушать Dakena
  Dakena
  По пыльным проспектам
  • Слушать Татьяна Буланова
  Татьяна Буланова
  Хочу быть с тобой
  • Слушать Gelik
  Gelik
  Tik Tak
  • Слушать Neelix
  Neelix
  Bang Bang (Fresh Drop and Trip-Tamine Remix)
  • Слушать Frostan
  Frostan
  Liberty
  • Слушать Mentissa
  Mentissa
  Mamma Mia que j'etais bete
  • Слушать Татьяна Куртукова
  Татьяна Куртукова
  Матушка (WeLife Remix)
  • Слушать Wallem
  Wallem
  Харизма (WeLife Remix Radio Remix)
  • Слушать Nelly Furtado
  Nelly Furtado
  Say It Right (Glazur and XM Remix)
  • Слушать Олег Хромов
  Олег Хромов
  На белом покрывале января (Matuno Radio Remix)
  • Слушать Ласковый Май
  Ласковый Май
  Розовый вечер (Matuno Radio Remix)
  • Слушать Jain
  Jain
  Makeba (Glazur and XM Remix)
  • Слушать Modern Talking
  Modern Talking
  Cheri Cheri Lady (Glazur and XM Radio Remix)
  • Слушать Mr. President
  Mr. President
  Coco Jambo (Glazur and XM Remix)
  • Слушать Guma
  Guma
  Люба любовь (WeLife and Sonets Djs Radio Remix)
  • Слушать Linkin Park
  Linkin Park
  Numb (Glazur and XM Extended Remix)
  • Слушать Демо
  Демо
  Солнышко
  • Слушать Стрелки
  Стрелки
  Ты бросил меня
  • Слушать The Weather Girls
  The Weather Girls
  It's Raining Men
  • Слушать A-ha
  A-ha
  Take on Me
  • Слушать Шура
  Шура
  Холодная луна
  • Слушать Survivor
  Survivor
  Eye of the Tiger
  • Слушать Technotronic
  Technotronic
  Pump Up The Jam
  • Слушать Snap!
  Snap!
  Rhythm Is a Dancer
  • Слушать Ace of Base
  Ace of Base
  All that She Wants
  • Слушать Bananarama
  Bananarama
  Venus
  • 1
  • Слушать Ольга Серябкина
  Ольга Серябкина
  Это по любви
  • 2
  • Слушать Obladaet
  Obladaet
  Большой брат
  • 3
  • Слушать Alblak 52 feat Kizaru
  Alblak 52 feat Kizaru
  52 and Haunted (Lowbass By Artemiy)
  • 4
  • Слушать Xcho
  Xcho
  Мир на двоих
  • 5
  • Слушать Chris Yank
  Chris Yank
  Именнота
  • 6
  • Слушать Korel and Neel
  Korel and Neel
  Она делит вайб
  • 7
  • Слушать Poli
  Poli
  Папа
  • 8
  • Слушать Jazzdauren
  Jazzdauren
  Дарите женщинам цветы
  • 9
  • Слушать David Guetta and Galantis, 5 Seconds of Summer
  David Guetta and Galantis, 5 Seconds of Summer
  Lighter
  • 10
  • Слушать Дмитрий Колдун
  Дмитрий Колдун
  Милая
  • 11
  • Слушать Fred again.. and Baby Keem
  Fred again.. and Baby Keem
  Leave Me Alone (Leavemealone)
  • 12
  • Слушать Disturbed
  Disturbed
  The Sound Of Silence (Cyril Remix)
  • 13
  • Слушать Ольга Серябкина
  Ольга Серябкина
  Это Love
  • 14
  • Слушать Хаски
  Хаски
  Молодой русский
  • 15
  • Слушать Мот
  Мот
  Когда мужчина влюблён
  • 16
  • Слушать Любовь Успенская
  Любовь Успенская
  Сила моя со мной
  • 17
  • Слушать Юлианна Караулова
  Юлианна Караулова
  Попытка
  • 18
  • Слушать Niletto feat Олег Майами, Лёша Свик
  Niletto feat Олег Майами, Лёша Свик
  Громче города
  • 19
  • Слушать Абрикоса и Кэри Найс
  Абрикоса и Кэри Найс
  Моя любовь
  • 20
  • Слушать Ани Лорак
  Ани Лорак
  Танцы
  • Слушать Mackenzie Arromba
  Mackenzie Arromba
  Underwater
  • Слушать Dua Lipa
  Dua Lipa
  Training Season
  • Слушать Justin Timberlake
  Justin Timberlake
  Selfish
  • Слушать Alan Walker and Daya
  Alan Walker and Daya
  Heart Over Mind
  • Слушать Adam
  Adam
  Zhurek
  • Слушать Lufthaus and Robbie Williams, Sophie Ellis-Bextor
  Lufthaus and Robbie Williams, Sophie Ellis-Bextor
  Immortal
  • Слушать Purple Disco Machine and Asdis
  Purple Disco Machine and Asdis
  Beat Of Your Heart
  • Слушать Livingston
  Livingston
  Last man standing
  • Слушать R3hab and Vize, JP Cooper
  R3hab and Vize, JP Cooper
  Jet Plane
  • Слушать Disturbed
  Disturbed
  The Sound Of Silence (Cyril Remix)
  • Слушать Сергей Лазарев
  Сергей Лазарев
  Я видел свет
  • Слушать Filatov & Karas
  Filatov & Karas
  Это всё не помню я
  • Слушать Звери
  Звери
  До скорой встречи
  • Слушать Artik & Asti
  Artik & Asti
  Качели
  • Слушать Natan and Алсу
  Natan and Алсу
  Буду я любить
  • Слушать Мот
  Мот
  Случайности не случайны
  • Слушать Bahh Tee and Turken
  Bahh Tee and Turken
  Не переживай
  • Слушать Galibri & Mavik
  Galibri & Mavik
  Взгляни на небо
  • Слушать Моя Мишель
  Моя Мишель
  Ветер меняет направление
  • Слушать Полина Гагарина
  Полина Гагарина
  Нагадай
  • Слушать Wallem
  Wallem
  Харизма
  • Слушать Niletto and Олег Майами, Лёша Свик
  Niletto and Олег Майами, Лёша Свик
  Громче города
  • Слушать Apsent
  Apsent
  Можно я с тобой
  • Слушать Jakone
  Jakone
  Дорога дальняя
  • Слушать Morgenshtern
  Morgenshtern
  Последняя любовь
  • Слушать Xcho
  Xcho
  Мир на двоих
  • Слушать A.v.g feat Macan
  A.v.g feat Macan
  Спой
  • Слушать Macan
  Macan
  Брат
  • Слушать Xolidayboy
  Xolidayboy
  Пожары
  • Слушать Татьяна Куртукова
  Татьяна Куртукова
  Матушка

Copyright © 2024, «mp3ha.org» По всем вопросам писать: mp3.ha@mail.ch

Войдите через соцсеть и сохраняйте любимые песни и сборники в одном месте!