Tatul Avoyan (Татул Авоян)

Tatul Avoyan (Татул Авоян)

Поделиться:

  Tatul Avoyan
  Khachin Mot (Armenian Stars 18. 2016)

  05:45

  Tatul Avoyan
  Im Akhpers (Im Balikner 2011)

  03:50

  Tatul Avoyan
  Anush Lini (Srti Banali 2000)

  03:32

  Tatul Avoyan
  Srtis Banalin (Srti Banali 2000)

  04:54

  Tatul Avoyan
  Kamac Kamac (Srti Banali 2000)

  03:59

  Tatul Avoyan
  Srti Banalin (Srti Banali 2000)

  04:54

  Tatul Avoyan
  Mayrik (Srti Banali 2000)

  05:28

  Tatul Avoyan
  Astgheri Pes (Srti Banali 2000)

  04:09

  Tatul Avoyan
  Ampere Yelan Koula, Koula (Im Balikner 2011)

  04:47

  Tatul Avoyan
  Sharan (Im Balikner 2011)

  06:02

  Tatul Avoyan
  Qezanic Taqun (Srti Banali 2000)

  03:27

  Tatul Avoyan
  Garnan Mek Or (Srti Banali 2000)

  03:56

  Tatul Avoyan
  Khachni Mot (Keghts Askhar 2003)

  05:45

  Tatul Avoyan
  Qo Sere (Srti Banali 2000)

  04:42

  Tatul Avoyan
  Ognir Astvats (Im Balikner 2011)

  04:42

  Tatul Avoyan
  Amachkot Axchik Es (Astvac Im 2002)

  03:27

  Tatul Avoyan
  Mom Em Varum (Im Balikner 2011)

  04:56

  Tatul Avoyan
  Zepyurn E Shoyum (Srti Banali 2000)

  04:29

  Tatul Avoyan
  Momer (Im Balikner 2011)

  04:56

  Tatul Avoyan
  Garnan Buyrov (Srti Banali 2000)

  04:49

  Tatul Avoyan
  Amen Or Em Qez Spasum (Im Balikner 2011)

  04:34

  Tatul Avoyan
  Im Balikner (Im Balikner 2011)

  04:13

  Tatul Avoyan
  Arevi Shoghi Nman (Im Balikner 2011)

  03:47

  Tatul Avoyan
  Dou Annman Taguhi Es (Im Balikner 2011)

  02:16

  Tatul Avoyan
  Unem Chunem (Armenian Stars. Vol. 14. 2018)

  04:03

  Tatul Avoyan feat Arsen
  Eraz Eraz (Armenian Stars, Vol. 2. 2015)

  03:53

  Tatul Avoyan feat Hovo
  Mi Qnqush Eraz (Keghts Askhar 2003)

  05:44

  Tatul Avoyan
  Chem Chum Anes (Im Balikner 2011)

  04:01

  Tatul Avoyan
  Mots Nstir (Srti Banali 2000)

  07:13

  Tatul Avoyan
  Siro Yeraz (Srti Banali 2000)

  03:49

  Tatul Avoyan
  Jan Hayastan (Keghts Askhar 2003)

  05:22

  Tatul Avoyan
  Zayns Lsir (Im Balikner 2011)

  03:36

  Tatul Avoyan
  Akhper Jan (Keghts Askhar 2003)

  03:51

  Tatul Avoyan
  Ampern Elan Blur Blur (Im Balikner 2011)

  04:49

  Tatul Avoyan
  Im Axper (Im Balikner 2011)

  03:50

  Tatul Avoyan
  Aghachum Em (Keghts Askhar 2003)

  04:46

  Tatul Avoyan
  Du Heracar (Astvac Im 2002)

  04:12

  Tatul Avoyan
  Astvac Im (Astvac Im 2002)

  03:35

  Tatul Avoyan
  Baliknerin (Im Balikner 2011)

  04:15

  Tatul Avoyan
  Sirun Pheri (Astvac Im 2002)

  04:11

  Tatul Avoyan
  Mayr Im (Astvac Im 2002)

  06:33

  Tatul Avoyan
  Ognir Astvac Jan (Im Balikner 2011)

  04:46

  Tatul Avoyan
  Sirts darderi cov (Im Balikner 2011)

  04:17

  Tatul Avoyan
  Tarapum Em Cavic-Mi Geghecik Tesa (Astvac Im 2002)

  07:52

  Tatul Avoyan
  Qez Sireci (Astvac Im 2002)

  03:55

  Tatul Avoyan
  Yerazs (Im Balikner 2011)

  05:13

  Tatul Avoyan
  Dzayn Tur Hervic (Astvac Im 2002)

  05:31

  Tatul Avoyan
  Sokhak Em Vandakum (Astvac Im 2002)

  04:17

  Tatul Avoyan
  Parvir Parvir (Astvac Im 2002)

  04:31

  Tatul Avoyan
  Achqs Qo Champin (Astvac Im 2002)

  04:20

  Tatul Avoyan feat Hayko feat Hovo
  Ays Nor Tarin (Chaghkir-Chaghkir 2000)

  07:41

  Tatul Avoyan
  Amen Or Em Qez Spasum (Im Balikner 2011)

  04:34

  Tatul Avoyan feat Bojak
  Varderi Taguhi Es (Armenian Stars - 12. 2016)

  04:30

  Tatul Avoyan
  Sirts Darderi Tsov (Im Balikner 2011)

  04:15

  Tatul Avoyan feat Hovo
  Axchiknere Haykakan (Chaghkir-Chaghkir 2000)

  06:10

  Tatul Avoyan
  Momer - Jan Akhpers (Keghts Askhar 2003)

  08:47

  Tatul Avoyan feat Hovo
  Or Sev Or (Chaghkir-Chaghkir 2000)

  06:07

  Tatul Avoyan
  Du Vor Kair (Keghts Askhar 2003)

  05:39

  Tatul Avoyan
  Xosir Im Sazs (Armenian Stars 18. 2016)

  03:25

  Tatul Avoyan
  Arevi Shogh Ka (Keghts Askhar 2003)

  03:04

  Tatul Avoyan
  Liannaji Hishatakin (Keghts Askhar 2003)

  05:50

  Tatul Avoyan
  Shurjpar (Keghts Askhar 2003)

  04:09

  Tatul Avoyan
  Enker - Keghc Ashxarh (Keghts Askhar 2003)

  06:24

  Tatul Avoyan
  Qef Anenk (Keghts Askhar 2003)

  06:00

  Tatul Avoyan feat Hovo
  Enker Anbajan (Keghts Askhar 2003)

  06:08

  Tatul Avoyan
  Unem Shunem (Armenian Stars, Vol.7. 2018)

  04:03

  Tatul Avoyan
  Hogus Huysn Es (Keghts Askhar 2003)

  04:58

  Tatul Avoyan
  Erazs (Im Balikner 2011)

  05:15

  Tatul Avoyan
  Сhem Chum Anes (Im Balikner 2011)

  04:03

  Tatul Avoyan
  Eraz (Im Balikner 2011)

  05:15

  Tatul Avoyan
  Sokhak Em Vandakum (Asdvadz Im 2015)

  04:17

  Tatul Avoyan
  De Pari Pari (Astvac Im 2002)

  04:11

  Tatul Avoyan
  Achks Ko Champin (Asdvadz Im 2015)

  04:20

  Tatul Avoyan
  Tatoul Ognir Astvat (Im Balikner 2011)

  04:46

  Tatul Avoyan
  Amachkot Aghjik Es (Astvac Im 2002)

  03:27

  Tatul Avoyan
  Kez Sireci (Asdvadz Im 2015)

  03:55

  Tatul Avoyan
  Karotum Em Mayr Qez (Asdvadz Im 2015)

  06:33

  Tatul Avoyan
  Pharves Indz (Asdvadz Im 2015)

  04:31